PÁLYÁZAT

Technológiai korszerűsítéssel a tisztítószerek gyártásáért” 

 Cégünk a GINOP-1.2.8-20 kódszámú pályázaton („A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása”) visszatérítendő támogatást nyert, mely az eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés alapján átfordulhat vissza nem térítendő támogatássá. 

Pályázat célkitűzése: 

A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán keresztül, valamint a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása. 

Kedvezményezett: Equestrian Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Projekt azonosító: GINOP-1.2.8-20-2020-02953 

Támogatási összeg: 10 499 303 Ft 

Támogatás mértéke: 61.58% 

Projekt befejezése: 2021.12.31. 

A projekt keretében a következő tevékenységek kerültek megvalósításra:  

  1. A) A projekt keretén belül megvalósítani kívánt tevékenységek fókuszában a működési folyamatok hatékonyságának növelése áll. A működési folyamatok hatékonyságát egyrészt a termelési és a logisztikai folyamatok optimalizálásában látjuk. A termelési folyamatok hatékonyságának növelése érdekében kerül beszerzésre egy kupakzáró gépet. Jelenleg a mosószerek töltése, címkézése, csomagolása már géppel történik, egyedül a kupakok csavarása az a folyamat, melyet még nem tudtunk automatizálni. Az automatizálás a munkaerő szükségletet nem csökkentené, csak a fizikai munka erősségét csökkentené, ezzel tenné hatékonyabbá munkánkat. A hatékonyságunk növekedése az árbevétel növekedését vonná maga után, mely további fejlesztések megvalósításához adna pénzügyi fedezetet. A logisztikai folyamatink optimalizálását támogatja a targonca, valamint a gyalogos kíséretű raklapemelő beszerzésünk. A raklapjaink elérhetik a 800 kg-ot is, ezért kézi mozgatásuk igen nehéz. 

A projekt időtartama alatt tanácsadói szolgáltatások keretében bővítenénk szakmai kompetenciáinkat a marketing területén, melynek eredményeképpen a társaságunk és a termékeink piaci pozíciójának megerősödését érhetjük el. 

  1. B) A projekt eredményeképpen a működési hatékonyságunk növekedni fog, de a beszerzésre kerülő eszközök nem leváltanák a munkavállalóinkat, hanem segítenék a munkájukat, hiszen termelő képességünket fokozzák. A termelékenységi szint magasabb volumene lehetővé teszi a növekvő árbevétel mellett a cégünk gazdasági folyamatainak stabilizálását, melynek eredményeként a munkavállalóink számának megtartása hosszú távon biztosított.